EFT


Wat?


EFT (Emotional Freedom Techniques) werd ontwikkeld door Gary Craig. Het is een vrij recente techniek die behoort tot de energiepsychologie. In de energiepsychologie geldt het axioma dat alle negatieve emoties (en lichamelijke problemen met onderliggende emotionele oorzaak) worden veroorzaakt door een verstoring in het energiesysteem van het lichaam. Deze verstoring is als een soort kortsluiting in een of meerdere meridianen. EFT heft de kortsluiting op waardoor de energie ongehinderd door de meridianen kan stromen. Alleen wanneer lichaamsenergie vrij kan stromen, zijn we emotioneel in balans.


 Negatieve emoties verhinderen ons om in het hier en nu te zijn, om gelukkg te zijn en ons volledige potentieel te verwezenlijken. Dit gaat gepaard met je niet goed voelen, angst, verwarring, pijn. Er is sprake van een verstoring in ons energiesysteem en wordt veroorzaakt door een situatie, een geur,een beeld, een herinnering. Bij EFT schenken we geen aandacht aan het analyseren en doorpraten van deze oude herinnering omdat dit niets oplost. Ook richten we ons niet op het veanderen van de gedachten die de verstoring oproepen. We richten ons rechtstreeks op de verstoring in het energieysteem via het tikken op bepaalde acupunctuurpunten. Een bepaalde gebeurtenis uit het verleden, herinneringen aan vroeger, beperkende gedachten of negatieve emoties vormen de toegangspoort naar de verstoring. Wanneer de verstoring aangepakt wordt, kan energie terug vrij stromen.


Emoties zetten zich vast in bepaalde lichaamscellen. We gaan terug naar het verleden en lossen laag per laag op. Van de ene emotie (bv angst) naar de onderliggende emotie (bv verdriet), tot alle emotionele lagen zijn opgelost. Daardoor wordt de blokkade opgehevenen en zijn de lichaamscellen terug vrij.


 Hoe gebeurt EFT in de praktijk?


EFT lost aanwezige blokkades op door het lichtjes tikken met de vingertoppen op de uiteinden van specifieke acupunctuurpunten van het lichaam in combinatie met het focussen op het probleem. Het negatieve gevoel dat gekoppeld is aan deze gedachte of ervaring verdwijnt.


 Toepassing?


Bij liftvrees, claustrofobie, vliegangst, naaldangst, tunnelangst, auto-angst, gepest worden.


Alle negatieve emoties die je leven beperken (zoals verlammende angst, hartepijn, overdreven bezorgdheid, frustratie, machteloosheid, langdurig verdriet, schuld- en schaamtegevoelens, verslagenheid, moedeloosheid)


Jongeren die faalangst hebben, gepest worden, een laag zelfbeeld hebben, in de knoop liggen met zichzelf,

het niet meer zien zitten, geen uitweg meer zien.