Matrix Birth Reimprinting

Wat?


Matrix Birth Reimprinting is een specifieke vorm van Matrix Reimprinting. Het is gericht op het oplossen van trauma's tijdens de conceptie, in de moederschoot en/of tijdens de bevalling. Deze techniek is ontwikkeld door Sharon King en is populair in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Denemarken en Zuid-Afrika.


Veel negatieve overtuigingen worden gevormd tijdens de conceptie, in de baarmoeder en/of tijdens de bevalling. Deze overtuigingen kunnen je leven negatief be├»nvloeden. Een moeder die bijvoorbeeld leeft met een man die bijzonder agressief is wanneer hij gedronken heeft, kan bij het kind in de moederschoot de kernovertuiging ontstaan dat het leven niet veilig is. Dit kan ervoor zorgen dat het kind zich op latere leeftijd eenzaam, alleen en onveilig voelt. Door dit geboortetrauma aan te pakken met Matrix Birth Reimprinting  kan de kernovertuiging "het leven is niet veilig" omgezet worden in de kernovertuiging "ik voel me veilig en beschermd". Dit zal een positieve invloed hebben op het kind, zelfs als het ondertussen volwassen is geworden.


Wanneer de lading geneutraliseerd is, is er geen sprake meer van een mogelijke heractivering in het nu. De vroegere ervaring heeft geen invloed meer op het leven van vandaag. 


Hoe gebeurt Matrix Reimprinting in de praktijk?


Er wordt contact gemaakt met de baby in de moederschoot. We neutraliseren de negatieve lading

van de baby met EFT. De negatieve kernovertuiging die daarmee samenhangt wordt omgezet in

een ondersteunende overtuiging. Vervolgens wordt de getransformeerde herinnering opgeslagen

in Het Veld. De transformatie wordt zowel voor de moeder als het kind als bijzonder helend en bevrijdend ervaren.


 


Toepassing?


Bij een trauma tijdens de zwangerschap en/of bevalling.


Wanneer je je regelmatig losgekoppeld, leeg en depressief voelt.


Wanneer je reeds op jonge leeftijd het gevoel hebt dat je iemand mist.