Matrix Reimprinting

Open hemel

  Matrix Reimprinting


Matrix Reimprinting in combinatie met EFT is een nieuwe techniek, ontstaan uit de recente ontwikkelingen in de kwantumfysica en ontwikkeld door Karl Dawson.

Al onze herinneringen zijn opgeslagen in een energetisch veld (Het Veld, The Matrix).

Ons brein functioneert als een zend en ontvangst systeem dat verbonden is met
The Matrix.
Bij een trauma splitst een deel van onze energie zich af om ons tegen een pijnlijke gebeurtenis te beschermen en blijft achter in The Matrix. Dit wordt de ECHO (Energy Consciousness HOlogram) genoemd. Dat gedissocieerde, jongere deel is als het ware bevroren in de tijd en be├»nvloedt  nog steeds ons gedrag.Met behulp van Matrix Reimprinting verdwijnt de ECHO in je energiesysteem

en word je bevrijd van dit beschermende maar gelijk saboterende mechanisme.

Matrix Reimprinting transformeert pijnlijke herinneringen die je uit het verleden

vasthoudt naar een positieve ervaring. Wanneer de dissociatie geneutraliseerd is,

is er geen sprake meer van een mogelijke heractivering in het nu.

De vroegere ervaring heeft geen invloed meer op het leven van vandaag.

Je herschrijft als het ware je eigen geschiedenis waardoor je met meer vrijheid in

het leven kunt staan.Hoe gebeurt Matrix Reimprinting in de praktijk?
Je stapt in je eigen verleden en maakt contact met je jongere zelf (ECHO).
We neutraliseren vervolgens de negatieve lading van je jongere zelf met EFT.
Daarna vraag je wat het nodig heeft of waar het behoefte aan heeft. Vervolgens wordt de getransformeerde herinnering opgeslagen in Het Veld.

De transformatie wordt als bijzonder helend en bevrijdend ervaren.