PTT

Open hemel

PTT

Wat?


Picture Tapping Technique, kortweg PTT, is een techniek die creatieve  therapie  combineert met EFT. Men schetst  een  tekening  van een bepaald probleem. Deze tekening zorgt voor een directe  toegang tot het onderbewuste (waar alle problemen opgeslagen liggen) waardoor genezing kan plaats vinden. PTT creëert nieuwe mogelijkheden in het toepassen van EFT.


 

Hoe gebeurt PTT in de praktijk?


Je maakt een tekening die je probleem voorstelt. Op basis van je schets wordt EFT toegepast. Daarna maak je een nieuwe tekening en wordt opnieuw EFT toegepast. Dit gaat zo door tot het probleem is opgelost.


 

Toepassing?


Bij kinderen en kwetsbare volwassenen.

Kinderen houden van deze techniek omdat ze graag

tekenen en nog niet in staat zijn om hun probleem goed

te omschrijven.


Wanneer het probleem taboe is.

De cliënt hoeft niet te vertellen wat het probleem is.


Bij specifieke en niet-specifieke problemen.