Wie

Open hemel

Wie

Hallo,


Ik ben Danny en ik ben bijzonder geïnteresseerd in de aard en de werking van ons bewustzijn en onderbewustzijn. Ik zocht naar technieken om mezelf te bevrijden van het verleden. Wat opviel bij mezelf en bij anderen was hoe moeilijk het is onszelf te zijn op een ongekunstelde manier. Dit is te wijten aan beperkende patronen, emotionele blokkades en/of negatieve kernovertuigingen. In het verleden heb je waarschijnlijk pijnlijke momenten ervaren. Om je daartegen te beschermen heb je onbewust één of meerdere afweermechanismen geactiveerd. Ook al heb je dat afweermechanisme nu niet meer nodig, toch blijft het actief en kan het door bepaalde omstandigheden of personen getriggerd worden. Bij een trauma bevriest een deel van jezelf. Het bevroren deel heeft als functie jezelf te beschermen maar tegelijk heeft het een saboterende werking en kan het je leven in grote mate domineren. Daarnaast heb je in de loop van je leven één of meerdere negatieve kerngedachten wortel laten schieten. De meest voorkomende zijn: ik ben een slachtoffer, ik verdien het niet, ik ben bang, het leven is een strijd, er is niet genoeg voor me en ik voel me niet veilig.

 


In mijn zoektocht naar tools om mezelf te bevrijden van de ballast van het verleden is EFT en Matrix Reimprinting op mijn pad gekomen. Het zijn bijzonder waardevolle technieken om jezelf te bevrijden van beperkende patronen, emotionele blokkades, negatieve overtuigingen en in sommige gevallen lichamelijke pijn. Je keert terug naar je natuurlijke toestand: een ontspannen lichaam, een blij hart en een heldere geest. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan, wil ik inzetten om anderen hierin deskundig te begeleiden.Danny Senesael


Gecertificeerd EFT Master Practitioner

Gecertificeerd Matrix Reimprinting Practitioner